ฉันสามารถจองตั๋วรถไฟพม่า สำหรับวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ได้หรือไหม

การจองตั๋ว หรือ สำรองที่นั่งของรถไฟพม่า มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถจองหรือซื้อตั๋วแบบกระชั้นชิดได้ เนื่องจากผู้ประการต้องการให้ผู้โดยสารทำการจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจจะขึ้นในระหว่างการจอง

Tags: Myanmar

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง