ฉันไม่สามารถทำการจองรถนอน ในเส้นทาง ย่างกุ้ง-พุกาน หรือ พุกาน-ย่างกุ้ง บนหน้าเว็บไซต์ คุณช่วยทำการจองตั๋วให้ได้หรือไม่?

ในช่วงโลว์ซีซั่น เราจะไม่ได้เปิดบริการให้จองตั๋วรถไฟ (ประเภทรถนอน) ในเส้นทางย่างกุ้ง -> พุกาน หรือ พุกาน -> ย่างกุ้ง เพราะการรถไฟของประเทศพม่าจะเพิ่มตู้นอนสำหรับรถไฟนอนก็ต่อเมื่อสามารถขายตั๋วโดยสารได้อย่างน้อย 8 ใบ ทำให้เราไม่สามารถรับประกันได้ เราจึงเลือกที่จะปิดบริการในการสำรองที่นั่งสำหรับเส้นทางนี้ในเว็บไซต์ของเรา

ในกรณีที่ลูกค้าบางท่านสนใจที่จะซื้อตั๋วรถไฟ 8 ใบ เพื่อจะได้เดินทางโดยรถไฟนอน หากวิธีนี้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ เราสามารถเปิดให้ทำการจองตั๋วรถนอนในวันที่คุณต้องการเดินทางได้ นอกจากนี้หากมีลูกค้าท่านอื่นสนใจเดินทางและทำการจองเข้ามาในรถไฟขบวนเดียวกับคุณ เราสามารถทำการคืนเงินส่วนต่างให้คุณได้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตามลิ้งที่อยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ : เส้นทางนี้จะเปิดให้บริการในช่วงระหว่างไฮซีซั่น

Tags: Myanmar

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง