ตั๋วรถไฟในพม่า มีราคาสำหรับเด็กหรือไม่?

การรถไฟในประเทศพม่า ไม่ได้มีการจำแนกประเภทราคาเฉพาะของเด็กไว้ โดยราคาจะแบ่งออกเป็น ดังนี้

  1. เด็กที่มีอายุตั้งแต่ แรกเกิด ไปจนถึง 3 ปี สามารถเดินทางได้ฟรี (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) โดยสามารถแชร์ที่นั่งกับผู้ใหญ่ได้ หรือผู้ปกครองได้
  2. เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะต้องซื้อตั๋วในราคาผู้ใหญ่

Tags: Myanmar, ตั๋วรถไฟสำหรับเด็ก, ตั๋วเด็ก, รถไฟพม่า

รถไฟในประเทศพม่า

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง