รถไฟของพม่ามีคลาสอะไรบ้าง?

รถไฟในประเทศพม่า มีทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

Sleeper หรือ รถนอน

จะประกอบไปด้วยเตียงจำนวน 2 - 4 เตียงในห้อง ซึ่งจะมีประตูเปิดเลื่อนด้านข้างไว้เข้า-ออก
น่าเสียดายที่พันธมิตรของเราในพม่า ไม่ยอมรับคำข้อเสนอจากเรา เช่น การจองตั๋วสำหรับ 2 เตียง เพราะบ่อยครั้งมักจะมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากผู้โดยสารต้องการเดินทางเป็นคู่ และไม่สามารถนอนในห้องเดียวกันได้

Upper Class Seats

จะเป็นเบาะที่นั่งที่สามารถปรับเอนได้ มีลักษณะคล้ายที่นั่งบนรถทัวร์ ทั้งนี้คุณภาพของรถไฟและที่นั่ง รวมไปถึงความสะดวกสบายต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเส้นทางนั้นๆ

First Class Seats

First Class จะคล้ายๆกับ Ordinary class (หรือรถธรรมดา) ต่างกันตรงที่เบาะนั่ง โดยที่นั่งจะทำจากไม้ทั้งหมด มีพนักพิงหลังและเสริมเบาะนั่งนิ่มๆ บนไม้

Ordinary Class Seats

Ordinary class (รถธรรมดา) ที่นั่งและฐานจะทำจากไม้ทั้งหมด และแข็ง บนพนักพิงหลังจะมีหมายเลขพม่าติดอยู่ ดังนั้นผู้โดยสารทุกคนจะมีหมายเลขที่นั่งของตัวเองเขียนไว้ในตั๋วแล้ว โปรดสังเกตและนั่งประจำที่ตามเลขที่ระบุไว้บนตั๋ว

Tags: รถไฟพม่า, รถไฟไปพม่า, นั่งรถไฟไปพม่า, ที่นั่งบนรถไฟ, ประเภทของรถไฟ

รถไฟในประเทศพม่า

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง