ถ้าจองตั๋วรถไฟไว้ 2 เส้นทาง โดยมีต้นทางคนละที่ สามารถรับตั๋วรถไฟทั้งหมดพร้อมกันได้หรือไม่?

ทางเราต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากการรถไฟของประเทศพม่า สามารถออกตั๋วจริงให้คุณได้เฉพาะสถานีนั้นเมืองต้นทางเท่านั้น ถ้าคุณต้องการเดินทางมากกว่าหนึ่งเส้นทาง คุณจำเป็นต้องเผื่อเวลาและเดินทางไปรับตั๋วโดยสารในเมืองหรือสถานีที่เป็นต้นทางของการเดินทางนั้นๆ

Tags: Myanmar, รถไฟพม่า, รถไฟไปพม่า, นั่งรถไฟไปพม่า, ตั๋วรถไฟของพม่า, รับตั๋วรถไฟ

รถไฟในประเทศพม่า

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง