ฉันสามารถปริ้นตั๋วรถไฟ PDF เพื่อใช้สำหรับการเดินทางได้หรือไม่?

ในพม่า คุณจะต้องใช้ตั๋วตัวจริงที่ออกโดยการรถไฟของประเทศพม่า เพื่อใช้ในการเดินทางเท่านั้น ดังนั้นก่อนออกเดินทางคุณจะต้องเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับตั๋วตัวจริง

  • หากคุณเดินทางจากย่างกุ้ง ให้คุณแลกรับตั๋วตัวจริงได้ที่ย่างกุ้ง
  • แต่ถ้าคุณเดินทางจาก พุกาม หรือ มัณฑะเลย์ เราสามารถส่งตั๋วรถไฟของคุณไปยังโรงแรมที่คุณเข้าพักได้

Tags: รถไฟพม่า, ย่างกุ้ง, รถไฟไปพม่า, นั่งรถไฟไปพม่า, เที่ยวมันดาเลย์

รถไฟในประเทศพม่า

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง