รถไฟในพม่าเป็นอย่างไร?

การรถไฟของประเทศพม่า เป็นระบบขนส่งที่รัฐเป็นเจ้าของและดำเนินการดูแลทั้งหมด ซึ่งมีระยะทางรวม 5,403 กิโลเมตร และขยายขอบเขตมีสาขาไปทั่วทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
นอกจากนี้รถไฟของพม่ายังเชื่อมต่อรถไฟวงแหวนย่างกุ้งอีกด้วย

คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟในประเทศพม่านั้นไม่ค่อยดีนัก รถไฟที่บรรทุกสินค้าจะถูกจำกัดความเร็วในการวิ่ง ด้วยความเร็วสูงสุดไม่เกิน 24 กิโลเมตร / ชั่วโมง (หรือ 15 ไมล์ / ชั่วโมง) เนื่องจากคุณภาพของรางรถไฟและสะพานที่ใช้เดินทางไม่ค่อยดีนัก ทำให้ภาครัฐต้องออกมาจำกัดความเร็วในการวิ่ง

บนเว็บไซต์ของ 12go.asia คุณสามารถทำการจองตั๋วหรือสำรองที่นั่งของรถไฟในพม่าได้ มีทั้งหมด 3 สถานีหลักใหญ่ๆ ดังนี้

  1. สถานีรถไฟมัณฑะเลย์
  2. สถานีรถไฟพุกาม และ
  3. สถานีรถไฟย่างกุ้ง

สถานีรถไฟย่างกุ้ง จะมีจอแสดงตารางเวลาของรถไฟขาเข้า-ขาออก (เป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีเพียงบางสถานีเท่านั้น หากคุณต้องออกเดินทางในเวลากลางคืน กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ เพื่อช่วยให้ร่างกายของคุณอบอุ่น เนื่องจากในตอนกลางคืนที่พม่าจะมีสภาพอากาศหนาวเย็น

Tags: Myanmar, Myanmar Railways, รถไฟพม่า, ย่างกุ้ง, รถไฟไปพม่า, นั่งรถไฟไปพม่า, เที่ยวมัณฑะเลย์

รถไฟในประเทศพม่า

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง