ตั๋วรถทัวร์เป็นตั๋วแบบ e-tickets ใช่ไหม?

ใช่ คุณจะได้รับตั๋วโดยสารเป็นแบบ E-Ticket หลังที่คุณทำการจองสำเร็จในทุกขั้นตอนแเล้ว คุณได้ได้รับอีเมลยืนยันการจองทันที โดยในตั๋วจะมีรายละเอียดการจองของคุณอย่างครบถ้วน ในวันเดินทางคุณจะต้องแสดงหมายเลขการจองให้กับบริษัทผู้ให้บริการก่อนขึ้นรถ ซึ่งคุณควรปริ้นไฟล์ PDF และแสดงให้พนักงาน / คนขับทราบก่อนเดินทาง

ทั้งนี้ บริษัทผู้ให้บริการบางรายอาจเปลี่ยนจาก E-Ticket เป็นตั๋วตัวจริงให้กับคุณแทน เช่น พันทิป เป็นต้น

สำหรับผู้ให้บริการบางราย คุณจะต้องจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้เพื่อยืนยันก่อนขึ้นรถ: สำเนาตั๋ว (พิมพ์ออกมาจากอีเมล์ยืนยันการจอง) และหลักฐานแสดงตน (บัตรประชาชน, ใบขับขี่, บัตรนักเรียน, หนังสือเดินทาง, ฯลฯ ) หากไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถ

Tags: Bus

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง