รถทัวร์จะไปถึงปลายทางตรงเวลาหรือไม่?

รถทัวร์อาจจะไม่ถึงปลายทางไม่ตรงเวลาเสมอไป ส่วนใหญ่แล้วอาจมาถึงล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย เนื่องด้วยเวลาการเดินทางจะขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร, สภาพอากาศ, ความชำนาญของผู้ขับขี่รถ รวมไปถึงเหตุผลอื่นๆ ทางเราแนะนำให้คุณเดินทางมาถึงสถานีก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ เราพยายามที่จะระบุเวลาอย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เราไม่สามรถรับประกันได้ว่ารถที่คุณนั่งนั่นจะมาถึงตามเวลาที่กำหนดหรือไม่

Tags: Bus, รถทัวร์, รถบัส, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถบัส, รถทัวร์ในไทย, รถบัสในไทย, จองตั๋วรถบัสออนไลน์, จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง