ที่นั่งบนรถทัวร์เป็นอย่างไร?

ทางนี้คุณสามารถดูได้จากรูปภาพในหน้าการจองของเรา ถึงเราได้ถ่ายภาพยานพาหนะที่คุณใช้รวมไปถึงบรรยากาศภายในมาให้คุณเรียบร้อยแล้ว

โปรดทราบว่า ผู้ให้บริการอาจทำการเปลี่ยนประเภทหรือชนิดของรถโดยสารที่ให้บริการได้ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานและส่งมาให้กับเรา ทางเราจะทำการคืนเงินในส่วนต่างของประเภทรถโดยสารที่คุณสำรองไว้ให้ภายหลัง

Tags: รถทัวร์, รถบัส, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถบัส, รถทัวร์ในไทย, รถบัสในไทย, จองตั๋วรถบัสออนไลน์, จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง