เครื่องปรับอากาศเย็นมากเกินไป / ไม่ทำงาน

โดยส่วนมากรถโดยสาร, รถไฟ, เครื่องบินในประเทศไทยจะมีการปรับอุณหภูมิไว้ค่อนข้างต่ำเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพอากาศจากภายนอก เพราะอากาศในไทยค่อนข้างร้อน และในบางครั้งอาจร้อนมาก หากท่านกลัวหนาวทางเราขอแนะนำให้คุณนำผ้าห่ม หรือเสื้อแจ็คเก็ตติดตัวไปด้วย

ในกรณีที่เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่สุดวิสัย ทางเราไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ซึ่งคุณสามารถแจ้งคนขับรถให้ตรวจเช็คได้ หากคุณต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งปัญหาต่างๆ สามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์ของผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการโดยตรง

Tags: รถทัวร์, รถบัส, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถบัส, รถทัวร์ในไทย, รถบัสในไทย, จองตั๋วรถบัสออนไลน์, จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง