เดินทางพร้อมกับเด็ก จะทำการสำรองที่นั่งเรือสำหรับเด็กได้อย่างไร?

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการต่างๆ จะลดอัตราค่าโดยสารสำหรับเด็กโดยมีเงื่อนไขคร่าวๆดังต่อไปนี้

  • เด็กที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี สามารถเดินทางได้ฟรี ไม่เสียค่าโดยสาร
  • เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จะได้รับส่วนลด 50% จากราคาตั๋วปกติ (แต่สำหรับบริษัท บุญศิริ จ่ายเต็มเท่ากับราคาผู้ใหญ่)
  • กรณีของบริษัท ลมพระยา เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 130 ซม. จะได้รับส่วนลดสำหรับราคาตั๋ว หากคุณต้องการสำรองตั๋วให้เด็กสามารถซื้อได้ที่ทาง 12go.asia แต่ต้องมีแจ้งก่อนสำรองที่นั่ง เนื่องจากทางเราต้องติดต่อบริษัท ลมพระยา ก่อนจำหน่ายตั๋วจริง
  • กรณีของบริษัท ซีทราน จะได้รับส่วนลดสำหรับเด็กที่ส่วนสูงระหว่าง 100 - 150 ซม. และต้องมีการแจ้งจำนวนเด็กให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทำการสำรองตั๋วทุกครั้ง

Tags: ตั๋วเรือ, ตั๋วเรือเฟอร์รี่, เรือข้ามฟาก, เรือเฟอร์รี่, ตั๋วเรือเดินทาง , เรือ ferry

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง