มีรายการตัดยอดเงิน 30 บาท หรือ 1 ดอลล่าออกจากบัญชีของฉัน หมายความว่าอย่างไร?

ระบบธนาคารในประเทศไทยอาจตรวจสอบความถูกต้องของบัตรของคุณโดยการหักจำนวนเล็กน้อยและคืนเงินทันที หากคุณไม่ได้รับเงินคืนภายใน 24 ชั่วโมงโปรดตรวจสอบกับธนาคารของคุณโดยตรงก่อนที่จะติดต่อเรา

ระบบธนาคารในประเทศไทยจะทำการตรวจสอบของคุณว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่โดยจะตัดยอดเงินไปเป็นจำนวน 1 ยูเอสดอลลาร์หรือประมาณ 30 บาทไทย หลังจากน้ำทางระบบจะทำการคืนเงินกลับเข้าไปยังบัญชีของคุณทันที ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการคืนเงินในยอดดังกล่าวที่ถูกตัดออกไป กรุณาสอบถามกับธนาคารที่คุณใช้ก่อนที่จะติดต่อหาเรา

Tags: การชำระเงินและการคืนเงิน, การคืนเงิน, การชำระเงิน, ค่าธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียมธนาคาร

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง