ฉันสามารถที่จะรับเงินคืนจากตั๋วโดยสารของฉันได้หรือไม่?

นั่นขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย ผู้ใหญ่บริการบางบริษัทสามารถให้ยกเลิกตั๋วโดยสารและรีฟันด์เงินคืนได้ แต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ตั๋วโดยสารไม่สามารถยกเลิกได้ มันจะมีระยะเวลาในการขอยกเลิกตั๋วโดยสารและรีฟันด์เงินคืน

ขณะที่สำรองตั๋วโดยสาร โปรดตรวจสอบกฏการยกเลิกตั๋วโดยสารสำหรับผู้ให้บริการนั้นๆ หลังจากที่คุณได้ทำการสำรองตั๋วเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถที่จะเช็คตัวเลือกในหารรีฟันด์เงินคืนได้โดยการกรอกฟอร์มดูแลลูกค้าด้านล่าง คลิก “Open support case” ใส่หมายเลขรหัสการจองและอีเมลของคุณ เลือก “I want to cancel my trip”

Tags:

รถไฟในประเทศพม่า

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง