ถ้าระบบขึ้นว่า “การเดินทางนี้เต็มแล้ว” มันหมายความว่าอย่างไร

คุณช้าเกินไป เนื่องจากที่นั่งทุกที่ในเส้นทางนั้นได้ถูกสำรองเต็มหมดแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนวันหรือเวลาการเดินทาง มันยังหมายถึงว่าผู้ให้บริการรถบัสโดยสารปิดการสำรองที่นั่งเนื่องจากทางผู้ให้บริการสามารถจะขายตั๋วโดยสารให้กับลูกค้าที่เดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์เช็คอินโดยตรง

Tags:

รถไฟในประเทศพม่า

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง