ยังไม่ได้รับตั๋ว

E-ticket จะถูกส่งไปให้ทางอีเมล์เมื่อบัตรโดยสารได้รับการยืนยันที่นั่งจากผู้ประกอบการแล้ว ในบางกรณีนั้น จะสามารถดำเนินการได้ทันทีแต่บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
ถ้าหากคุณไม่ได้รับอีเมล์ใดๆ หลังจาก ดำเนินการสำรองที่นั่งและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาทำตามขึ้นตอนดังนี้:

  • ตรวจสอบว่าเส้นทางที่คุณได้ทำการจองนั้นมีสถานะ "Instant" หรือไม่, ถ้าไม่มี, อีเมล์ยืนยันการจองอาจจะถูกส่งให้ภายหลัง;
  • ตรวจสอบที่ spam folder ในอีเมล์ของคุณ;
  • ตรวจสอบว่าคุณได้รับใบเสร็จการจ่ายเงินส่งไปที่อีเมล์ของคุณหรือไม่ ถ้าหากคุณไม่ได้รับ อาจจะเป็นไปได้ที่ขั้นตอนการทำการจองไม่สำเร็จ
  • ตราวจสอบว่าอีเมล์ที่คุณให้ไว้ในระหว่างการทำการจองนั้นถูกต้อง
    การส่งข้อความ
    การส่งอีเมล์ ticket confirmation เป็นไปโดยอัตโนมัติ ถ้าอีเมล์ที่คุณให้ไว้ในระหว่างกรอกข้อมูลทำการจองนั้นผิด โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมล์ติดต่อเราได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า

Tags: Thailand, Thai Railways

รถไฟในประเทศพม่า

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง