สามารถรับตั๋วรถไฟ ก่อนวันเดินทางได้หรือไม่?

หลังจากที่คุณได้รับอีเมลยืนยันการสำรองที่นั่ง คุณสามารถเดินทางมารับตั๋วรถไฟได้ทันที

ทั้งนี้ ก่อนมารับตั๋ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราให้ทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อที่เราจะได้ปริ้นท์และเตรียมตั๋วรถไฟไว้สำหรับคุณ

สำหรับตั๋วโดยสารอื่นๆ คุณสามารถปริ้นท์ e-tickets (ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์) และนำไปเช็คอินกับผู้ประกอบการในวันเดินทางได้ (ก่อนเวลาอย่างน้อย 30 - 90 นาที)

Tags: Thailand, Thai Railways, รับตั๋วรถไฟ, e-ticket,

รถไฟในประเทศพม่า

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง