ฉันสามารถให้บุคคลอื่นไปรับตั๋วรถไฟแทนได้หรือไม่?

คุณสามารถที่จะให้บุคคลอื่นไปรับตั๋วรถไฟแทนคุณได้ เพียงแค่คุณยืนยันตัวตนผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า (Support Function) เพื่อความปลอดภัยทั้งของตัวลูกค้าและทางเราเอง บุคคลที่จะเดินทางมารับตั๋วแทนคุณจะต้องเซ็นลายเซ็นตอนที่มารับตั๋ว

โดยผู้ที่มารับตั๋วแทนจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิต/เดรดิตที่ใช้ชำระเงิน สำหรับการสำรองที่นั่งตั๋วรถไฟ เราทำแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่ผู้โดยสารอ้างว่าตนเองไม่เคยได้รับตั๋ว แต่ทั้งนี้ทั้งนี้อีเมลคำอนุญาตรับตั๋วแทนของคุณ ก็เพียงพอที่จะเป็นหลักฐานสำหรับธนาคารได้ (ในกรณีถ้ามีเคสดังกล่าวเกิดขึ้น)

Tags: Thailand, Thai Railways, รถไฟไทย, รับตั๋วรถไฟ, ตั๋วรถไฟ,

รถไฟในประเทศพม่า

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง