ในเว็บไซต์มีที่นั่งว่าง แต่พอจองตั๋วกลับเต็ม?

ขั้นตอนการจองตั๋วรถไฟยังคงเป็นแบบเก่า ซึ่งเราต้องใช้เจ้าหน้าที่เดินทางไปที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วที่สถานีรถไฟ เพื่อยืนต่อคิวรอซื้อตั๋วของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าในระหว่างที่เรารอซื้อตั๋วอยู่นั้น ได้มีการจำหน่ายตั๋วที่มีอยู่หมดไป เนื่องจากเรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายตั๋วของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยตรง ทางที่นี่คุณควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อให็คุณได้เดินทางในเส้นทางที่คุณต้องการโดยไม่สะดุด หรือติดขัด

Tags: Thailand, Thai Railways, จองตั๋วรถไฟ, ตั๋วรถไฟ, ที่นั่งเต็ม

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง