จะรู้ได้อย่างไรว่าตั๋วโดยสารของฉันได้รับการยืนยันแล้ว?

หลังจากที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการสำรองที่นั่งและการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบเสร็จหลังการชำระเงินทันที โดยทางเราจะส่งจะใบเสร็จรับนี้ไปยังอีเมลของคุณ ซึ่งในบางกรณี ลูกค้าบางท่านอาจจะได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ Voucher) โดยลูกค้าสามารถใช้ voucher เป็นเหมือนบัตรโดยสารที่ใช้ในการเช็คอินและเดินทางได้เลย (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ประกอบการแต่ละที่ด้วย)

  • ถ้าคุณจองตั๋วรถไฟ หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนของการสำรองที่นั่งและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พนักงานของเราจะดำเนินการจัดการซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟให้กับคุณ และในทันทีที่เราได้บัตรโดยสารแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองตั๋วเราอีกครั้ง เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าตั๋วของคุณได้ทำการซื้อสำเร็จแล้ว โปรดทราบว่า**การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ทำการสำรองที่นั่งได้เพียง 60 วันล่วงหน้าก่อนเดินทางเท่านั้น (บางเส้นทางสามารถซื้อได้ 30 วันล่วงหน้า)

  • หลังจากที่คุณได้รับอีเมลยืนยันการจอง คุณสามารถนำ voucher ที่เราส่งไป มาติดต่อรับบัตรโดยสารตัวจริงได้ที่ออฟฟิศ 12GO ทั้งนี้คุณสามารถเลือกเดินทางมารับบัตรโดยสารก่อนล่วงหน้า หรือจะมารับบัตรโดยสารในวันเดินทางก็ได้ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางมาแสดงเพื่อใช้ในการรับบัตรโดยสารอย่างน้อย 60 นาทีก่อนเวลาเดินทาง

  • สำหรับบริการอื่นๆ เช่น รถทัวร์ เรือ หรือเที่ยวบิน บ่อยครั้งที่บัตรโดยสารไม่ได้รับการคอนเฟิร์มเลยในทันที หากคุณต้องการความรวดเร็วจากการยืนยันในการสำรองที่นั่งโดยสาร สามารถสังเกตสัญลักษณ์ คำว่า “⚡ ยืนยันการจองทันที” บนหน้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อค้นหาเส้นทางที่บัตรโดยสารสามารถยืนยันได้ทันที

Tags: Thailand, Thai Railways, ยืนยันการจอง, ตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ตั๋วโดยสาร,

รถไฟในประเทศพม่า

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง