สามารถรับตั๋วรถไฟได้ที่ไหน?

ตั๋วสำหรับรถไฟที่ที่มีต้นทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง (กรุงเทพ) ผู้โดยสารจะต้องมารับที่สำนักงานของเราในอาคาร DOB ตรงข้ามสถานีรถไฟ หากคุณเดินทางมาจากรถไฟใต้ดิน ให้ใช้ทางออกหมายเลข 1 จากสถานี MRT หัวลำโพง อาคารอยู่ห่างจากทางออกประมาณ 30 เมตร (ซ้ายมือคุณ)

โปรดทราบ: คุณจะสามารถเลือกจุดรับตั๋วระหว่างการชำระเงินได้ หากคุณจองตั๋วรถไฟที่ไม่ใช่ต้นทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง เราสามารถส่งตั๋วโดยสารรถไฟให้คุณไปยังสถานีต้นทางที่คุณตะเดินทางได้ โดยคุณจะต้องเดินทางไปรับตั๋วที่ห้องพัสดุของสถานีนั้นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกบริการจัดส่งตั๋วโดยสารผ่านทางไปรณีย์ไทย ไปยังโรงแรมที่คุณพักได้ ซึ่งบริการนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (บริการดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับโรงแรมที่อยู่ห่างไกล เช่น เกาะ)

สำหรับตั๋วรถไฟที่ออกเดินทางจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ สามารถรับได้ที่แผนกต้อนรับของโรงแรมบอสโซเทล เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟในจังหวัดเชียงใหม่ หากเป็นตั๋วเดินทางจากจังหวัดอื่นๆ สามารถไปรับได้ที่ห้องพัสดุ (Parcel room) ประจำสถานีนั้นๆได้

โปรดทราบว่าหลังจากที่คุณได้รับตั๋วแล้ว เราจะไม่สามารถคืนเงิน หรือทำการเปลี่ยนแปลงให้กับคุณได้อีกต่อไป

Tags: Thailand, Thai Railways, รับตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถไฟ

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง