ฉันสามารถใช้ตั๋วรถไฟ PDF ใช้สำหรับการเดินทางได้หรือไม่? หรือต้องมีการเปลี่ยนเป็นตั๋วจริงก่อนเดินทาง?

ไม่ได้ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารอื่นๆ นอกจากตั๋วจริงของการรถไฟแห่งประเทศไทยเท่านั้น
ทั้งนี้คุณจะต้องนำเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่งที่ทาง 12go.asia ส่งให้ทางอีเมล มายื่นกับทางสำนักงานของเรา เพื่อรับตั๋วตัวจริงที่ใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟเท่านั้น

Tags: Thailand, Thai Railways, ตั่วรถไฟ, รับตั๋วรถไฟ

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง