ต้องการสำรองที่นั่งติดกัน / นั่งด้วยกัน ควรทำอย่างไร?

ทางบริษัทเข้าใจผู้โดยสารว่าต้องการเดินทางและนั่งกับคนใกล้ชิด หรือที่นั่งติดๆ กัน โดยปกติเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการสำรองที่นั่งให้ได้เดินทางด้วยและที่นั่งติดกันเสมอ อาจจะมีบางกรณีเท่านั้น ที่ไม่สามารถสำรองที่นั่งติดกันได้ เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น มีผู้มาสำรองตั๋วเฉพาะเตียงล่าง, ช่วงเทศกาล, ลูกค้าเป็นกลุ่มใหญ่ หรือ มีลูกค้าสำรองที่นั่งในระยะทางที่เราต้องไป

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำการสำรองการเดินทางล่วงหน้าก่อนวันเดินทางได้ 60 วัน หากถึงกำหนดการจำหน่ายตั๋ว ทางเราจะรีบดำเนินการสำรองโดยเร็วที่สุด

Tags: Thailand, Thai Railways, สำรองที่นั่ง, จองตั๋วรถไฟ, ที่นั่งรถไฟ

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง