ฉันสามารถอยู่กับเพื่อน 2 คน ในห้องโดยสารชั้น 2 ได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากรถไฟชั้น 2 มีจำนวน 40 ที่ (สำหรับรถไฟนอน) ซึ่งเป็นการโดยสารกับผู้โดยสารท่านอื่น ๆ หรือหากคุณต้องการเดินทางเพียง 2 คนจริงๆ (หรือต้องการอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันแบบส่วนตัว) นั่นหมายความว่าคุณต้องซื้อตั๋วที่นั่งทั้งหมด 40 ใบ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ซื้อตั๋วรถไฟแบบเหมาตู้นั่นเอง

Tags: Thailand, Thai Railways, ซื้อตั๋วรถไฟ, ชั้น 2, ที่นั่งส่วนตัว,

รถไฟในประเทศพม่า

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง