ทำไมต้องมีการระบุเพศในการจอง?

เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดให้ในส่วนของตู้รถไฟสำหรับผู้หญิงและเด็ก เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาขณะเดินทาง และสำหรับตั๋ว VIP ที่มีการสำรองที่นั่งเพียงที่เดียวนั้น จึงจำเป็นต้องระบุเพศให้ชัดเจน นั่นเป็นเพราะการรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารต่างเพศเดินทางในห้องเดียวกัน

หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง คุณอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นโดยสารบนรถไฟได้ เพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นทางเราจะไม่สามารถช่วยคุณได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของการรถไฟที่ผู้โดยสารทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม

Tags: Thailand, Thai Railways, เพศ, การจอง, ตั๋วรถไฟ

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง