ฉันสามารถที่จะเดินทางกับแฟนในห้องโดยสารเดียวกันได้หรือไม่?

คำตอบคือ ได้ คุณสามารถเดินทางในห้องโดยสารเดียวกันได้ ในกรณีที่จองตั๋วรถไฟมา 2 ที่นั่งในตู้นอนปรับอากาศชั้นหนึ่ง

ถ้าคุณจองตั๋วรถไฟมา 1 ที่นั่งในตู้นอนปรับอากาศชั้นหนึ่ง คุณจะได้เดินทางกับบุคคลเพศเดียวกันในตู้โดยสารนั้น
และตู้โดยสาร “ผู้หญิง” จะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้น ผู้ชายจะไม่สามารถโดยสารได้

Tags: Thailand, Thai Railways, เดินทางกับแฟน, เดินทางกับคนรัก, ห้องโดยสาร, ตั๋วรถไฟ

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง