เลขบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทางมีความจำเป็นหรือไม่? และสามารถเปลี่ยนรายละเอียดบัตรหลังจากซื้อตั๋วแล้วได้หรือไม่?

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง มีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการโกงหรือการสวมรอยเป็นตัวคุณและมารับตั๋วแทน เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้มีความสำคัญมาก หากไม่ระบุ...คุณจะไม่สามารถทำการสำรองที่นั่งได้สำเร็จ และก่อนออกเดินทางคุณจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนของคุณเพื่อมารับตั๋วรถไฟ

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หลังจากซื้อตั๋วไปแล้วคุณสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ รถตู้ หรือเรือข้ามฟาก

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางสำหรับการจองรถไฟได้เช่นกัน ทั้งนี้หากเป็นตั๋วเครื่องบินอาจไม่สามารถทำได้ หรือหากทำได้จะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพราะสายการบินมีความเข้มงวดค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นก่อนการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่า ข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ดี

Tags: Thailand, Thai Railways, ส่งตั๋วรถไฟ, ตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถไฟ, เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตร, แก้ไขเลขบัตรประชาชน,

รถไฟในประเทศพม่า

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง