ระบุหมายเลขบัตรชาชน / หนังสือเดินทางผิด จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

ทางเราสามารถดำเนินการได้ เพียงแค่คุณส่งตัวเอกสารให้ทางเราผ่านทางอีเมล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขการจอง และ/หรือข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ทางเราจะทำการแก้ไขให้ในระบบ

Tags: Thailand, Thai Railways

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง