รถไฟออกจากสถานีตรงเวลาหรือไม่?

โดยปกติแล้วรถไฟจะออกตรงเวลา แต่ถ้าหากคุณมาช้าอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าของรถไฟได้ ในบางครั้งหากคุณมาช้าเกินกว่าเวลาออกเดินทางของรถไฟ คุณอาจไม่ได้เดินทางในเที่ยวรถนั่น เนื่องจากรถไฟได้ออกเดินทางตามเวลาไปแล้ว

Tags: Thailand, Thai Railways, ตั๋วรถไฟ, เวลาออกรถไฟ

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง