รถไฟจะถึงสถานที่ปลายทางตรงเวลาหรือไม่

ไม่สามารถคาดเดาได้ รถไฟอาจจะถึงสถานที่ปลายทางก่อนหรือหลังกำหนดเล็กน้อย หรือในบางครั้งอาจจะล่าช้าเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุขัดข้องบางอย่าง เช่น หัวจักรเสีย เป็นต้น หากคุณทำการสำรองการโดยสารทั้งรถไฟและเรือเฟอร์รี่ ทางเราสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางกับเรือเฟอร์รี่ให้คุณได้ เป็นรอบถัดแทน (หากเกิดปัญหาจากความล่าช้าของรถไฟ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

โปรดทราบ หากคุณวางแผนที่จะเดินทางต่อ หรือเดินทางโดยเครื่องบิน ควรเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 5 ชั่วโมง

Tags: Thailand, Thai Railways

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง