เดินทางพร้อมกับเด็ก จะทำการสำรองที่นั่งของรถไฟสำหรับเด็กได้อย่างไร

  • สำหรับเด็กแรกเกิด และเด็กที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี สามารถเดินทางได้ฟรี (ไม่เสียค่าโดยสาร) แต่เด็กจะต้องอยู่ในความอยู่ของผู้ปกครองและนอนกับผู้ใหญ่เท่านั้น
  • สำหรับเด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 3 - 12 ปี และมีความสูงไม่เกิน 150 ซม. จะได้รับส่วนลด 15% ของราคาตั๋วโดยสารปกติ

คุณสามารถทำการสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ และเลือกว่า ผู้โดยสารเด็ก ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ ทางเราจะทำการคืนเงินส่วนต่างให้ในวันที่คุณมารับตั๋วที่สำนักงานของเราเป็นเงินสด และตั๋วเด็กจำเป็นต้องสำรองที่นั่งเป็นเตียงล่างเท่านั้น
เนื่องด้วยนโยบายเพื่อความปลอดภัยจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

Tags: Thailand, Thai Railways

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง