ผู้พิการที่ต้องการเดินทางกับรถไฟไทย

ผู้พิการที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ เนื่องจากบางเส้นทางนั้นอาจไม่สามารถให้บริการผู้พิการได้ เพราะเส้นทางแต่ละเส้นทางจะมีความไม่แน่นอน หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไร สามารถติดต่อเรามาได้ตลอดเวลา เรายินดีที่จะตรวจสอบกับทางการรถไฟไทยให้คุณ

Tags: Thailand, Thai Railways

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง