ตั๋วออนไลน์มีราคาแพงกว่าหรือไม่

เราพยายามทำให้อัตรากำไรของเราอยู่ในระดับต่ำที่สุด หรือมีโอกาสที่คุณจะจ่ายเงินถูกกว่าที่หน้าเคาน์เตอร์ของผู้ประกอบการที่ให้บริการ (เราอาจมีส่วนลดจากผู้ประกอบการ) อาจมีค่าธรรมเนียมการจองออนไลน์ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของเราในกรณีที่เราไม่ได้รับส่วนลดจากผู้ดำเนินการ
ในส่วนของตั๋วรถไฟอาจมีการจัดการหาตั๋วที่ยุ่งยากและแตกต่างออกไปดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีค่าบริการที่สูงขึ้น

Tags: Cambodia, Myanmar, Malaysia, Thailand, Vietnam

รถไฟในประเทศพม่า

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง