12Go คืออะไร?

เราเป็นกลุ่มบริษัท ที่จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฏหมายในประเทศสิงคโปร์ และมีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยที่จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบของเราโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจคือ เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารออนไลน์ อันหมายถึงระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ตั๋วรถไฟ, ตั๋วเรือเฟอร์รี่, ตั๋วรถบัสโดยสาร, ตั๋วรถตู้, ตั๋วเครื่องบิน การให้บริการจองที่พัก การให้บริการจองแพ็คเก็จเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับผู้โดยสาร หรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยขณะนี้เราสามารถให้บริการแล้วใน 9 ภาษาและ 20 สกุลเงิน ครอบคลุมในประเทศไทย, เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว, พม่า, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ในส่วนของระบบขนส่งทางภาคพื้น และครอบคลุมเกือบทั่วโลกในส่วนของการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร เรามีการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการขนส่งประมาณ 303 ราย และมากกว่า 2,451 สถานี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเช็คได้จาก [บริการครอบคลุม] ของเรา (http://12go.asia/en/coverage)
แนวคิดหลักเบื้องหลังการทำงานของเราคือการให้บริการจองตั๋วออนไลน์ ที่โปร่งใสและง่ายสำหรับการเดินทางระยะกลางและระยะทางไกล รวมทั้งเพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดเช่น เรือข้ามฟาก, รถบัส, รถไฟ, รถตู้โดยสาร และไฟล์ทบิน

Tags: Cambodia, Myanmar, Malaysia, Thailand, Vietnam

รถไฟในประเทศพม่า

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง