ฉันสามารถนำสัมภาระติดตัวไปได้เท่าไหร่

สัมภาระของคุณควรจะสมเหตุสมผล หลีกเลี่ยงน้ำหนักหรือจำนวนที่มากเกินความจำเป็น คุณสามารถที่จำนำกระเป๋าเดินทางหรือเป้แบคแพคขึ้นบนรถโดยสารได้ โซฟา เครื่องซักผ้าหรือตู้เย็นก็คงจะไม่เหมาะด้วยน้ำหนักที่หนักเกินไปและมันคงไม่สามารถที่จะพอดีกับที่เก็บกระเป๋าในรถโดยสาร ถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางด้วยรถบัสโดยสารขนาดเล็กและมีสัมภาระมากกว่าหนึ่งชิ้น คุณสามารถที่เก็บมันไว้ข้างใต้ที่นั่ง ถ้าหากคุณเลือกโดยสารด้วยรถตู้ คุณจะต้องซื้อที่นั่งเพิ่มสำหรับสัมภาระใบใหญ่ของคุณ สำหรับสายการบินจะมีกฏระเบียบของการนำสัมภาระโหลดใต้เครื่องบิน ถ้าคุณมีสัมภาระที่หนักเกินจากข้อกำหนด คุณจะต้องจ่ายค่าสัมภาระน้ำหนักเกินซึ่งแพงพอสมควรต่อกิโลกรัม

Tags: Cambodia, Myanmar, Malaysia, Thailand, Vietnam

รถไฟในประเทศพม่า

รถไฟไทย

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง