สามารถยกเลิกตั๋วรถไฟของ KTM ได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถทำการยกเลิกตั๋วได้ในขณะนี้ ทางเราต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณที่คุณลูกค้าทุกท่านเข้าใจ

Tags: รถไฟมาเลเซีย, รถไฟในประเทศมาเลเซีย, KTM, รถไฟไปมาเลย์

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง